7 BanKO Budgeting Tips

7 BanKO Budgeting Tips

Ang Budgeting o pagba-budget ay isang wise money habit na ideal para sa lahat. Hindi lang para sa mga biglaan o malalaking gastusin, malaking tulong ang pagba-budget para makapag-ipon at magkaroon ng peace of mind sa usapan ng financial security.
Dahil monitored ang income at expenses, mas madaling i-manage ang finances. In effect, nade-develop din ang value for money at napa-practice ang maingat na pag-gamit ng pera sa mga expenses.

Para matulungan ka sa pagba-budget, heto ang ilang BanKO-approved budgeting tips para sa’yo.

1. Maging detailed sa pag-record ng sources of income at monthly expenses

Ilista ang monthly total income at ang sources nito. Maaari itong mula sa regular day job mo, sa mga investments, mga projects on the side, atbp. Mas detailed, mas maganda. Pagkatapos ay pag-aralan ito ng side by side sa nalista mong monthly expenses.


2. Mag-set ng budget na realistic

I-base ang budget plan sa total income at buwanang expenses na iyong na-identify. Kung mas malaki ang income sa expenses, mabuting ilaan ito sa priority portions ng budget mo.


3.
Needs vs. Wants

Kung mas malaki naman ang expenses sa income, makakatulong ang pagbawas ng mga gastusin. Makakatulong kung aalamin ang monthly purchases na kailangan at alin ang hindi.


4. Pay yourself first

Sa paghati-hati ng iyong total income, huwag kalimutan ang para sa savings. Non-negotiable ito at dapat ay priority. Ang maaari mong gawin, para sure na hindi mawalan ng cut para sa savings, ay ilista ito bilang isa sa mga monthly expenses mo.


5.
Maglagay ng buffer na 10%

Gumawa ng budget para sa miscellaneous needs. Ito ang magiging allowance mo para sa variable expenses o mga gastusing maaaring magbago kada buwan.

6. Sumunod sa budget plan

Kung challenge na ang pagbubuo ng budget, mas challenging pa ang pag-sunod sa plano. Ito ang ilang suggestions na pwede mong gawin.
    1. Iwasan o bawasan ang mga bisyo
    2. Maglabas ng pera na sapat para sa isang linggo
    3. Gumamit ng planner o app
Salamat sa mga makabagong apps, maaari mo nang gawing financial advisor ang smartphone mo. Para sa ilang budget tracking app suggestions, basahin ang Best Budgeting Apps You Should Try.


7. Maging open sa adjustments

Depende sa kung magbabago ang income o expenses, kailangan din ma-update ang monthly budget from time to time. Sanayin na ang magtago o mag-document ng mga resibo at bills, para lang may reference ka sa kung magkano ang iyong pinapasok sa mga gastusin mo.

Para sa mas maraming tips at babasahin sa pagpaplano at pagtayo ng negosyo, magpunta sa articles section ng www.banko.com.ph.

Sorry, comments are closed for this post.