Makati PWD Federation’s First BanKO Partner Outlet

Makati Persons With Disabilities Federation fired up its first BanKO Partner Outlet in partnership with Manila Water Foundation and USAID-SIMM last August 29, 2014.

Sa BanKO lahat tayo ay may “K” magkaroon ng savings account! May karapatan kahit na may kapansanan!

 

BanKOmmunity-Makati_PWD_Federation_s_First_BanKO_Partner_Outlet_files_(5)BanKOmmunity-Makati_PWD_Federation_s_First_BanKO_Partner_Outlet_files_(4)BanKOmmunity-Makati_PWD_Federation_s_First_BanKO_Partner_Outlet_files_(3)BanKOmmunity-Makati_PWD_Federation_s_First_BanKO_Partner_Outlet_files_(2)BanKOmmunity-Makati_PWD_Federation_s_First_BanKO_Partner_Outlet_files_(1)

 

Sorry, comments are closed for this post.