PondoKO para sa Kinabukasan Launch

PondoKO para sa Kinabukasan: Mainstreaming Financial Inclusion in Disaster-stricken Communities through Mobile Banking, was launched last May 15 in Barangay Payatas.

The project aims to increase economic resilience and social protection of disaster-stricken or vulnerable communities through the mass activation of mobile-based savings accounts in Simbahang Lingkod ng Bayan’s three main areas: Payatas, Culion and Casiguran.

 

BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(9)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(8)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(79)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(78)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(77)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(76)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(75)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(74)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(73)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(72)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(71)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(70)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(7)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(69)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(68)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(67)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(66)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(65)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(64)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(63)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(62)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(61)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(60)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(6)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(59)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(58)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(57)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(56)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(55)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(54)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(53)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(52)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(51)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(50)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(5)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(49)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(48)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(47)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(46)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(45)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(44)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(43)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(42)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(41)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(40)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(4)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(39)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(38)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(37)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(36)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(35)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(34)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(33)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(32)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(31)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(30)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(3)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(29)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(28)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(27)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(26)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(25)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(24)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(23)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(22)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(21)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(2)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(19)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(20)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(18)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(17)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(16)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(15)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(14)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(13)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(12)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(11)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(10)BanKOmmunity-PondoKO_para_sa_Kinabukasan_Launch_files_(1)

 

Sorry, comments are closed for this post.