Fund your business with BanKo NegosyoKo Loan!

Dito sa BanKo, ikaw ang Bida! NegosyoKo Loan

Pandagdag kapital para sa negosyo?

NegosyoKo Loan

Abot-kayang loan para sa mga Self-Employed Micro Entrepreneurs (SEME) na may maliit na negosyo.

Simple lang ang requirements

  • Valid ID
  • Utility Bill
  • Barangay or Mayor’s Permit

Abot-kayang interest

Kumpara sa ibang microfinance companies

Mabilis ang approval

3-5 banking days pagka-submit ng complete requirements

Sakto ang loan amount para sa negosyo

P25,000 hanggang P300,000 ang pwedeng ma-loan

Flexible payment terms

Pwede kang pumili ng weekly, twice a month, o monthly payment options

Mga paraan para magbayad ng BanKo loan
Paano magbayad ng BanKo loan gamit ang BanKo Mobile
Paano magbayad ng BanKo loan sa BanKo Cash Agent
Paano i-monitor ang BanKo Loan

Interested to apply for a NegosyoKo Loan?

Punta na sa pinakamalapit na BanKo branch para mag apply.
For the complete list of BanKo branches, click here.


Or, leave your contact details and a BanKo representative will contact you soonest. Click the link below