PuhunanKO Pasko Panalo Raffle Promo

Banko Winners 920width

PROMO MECHANICS

 1. Ang promo ay open para sa lahat ng PuhunanKO loan clients na mag-a-avail ng loan mula sa kanilang BanKO accounts mula Dec. 10, 2014 hanggang Jan. 15, 2015 (promo period).

 2. Lahat ng BanKO accountholders na mag-aavail sa PuhunanKO sa loob ng promo period ay makakakuha ng electronic raffle entry. May (1) isang electronic raffle entry sa bawat P1,000 worth of availment; Halimbawa:

  Loan AmountNo. of Raffle Entries
  P1,000 – P1,999.991 raffle entry
  P2,000 – P2,999.992 raffle entries
  P3,000 – P3,999.993 raffle entries
  P4,000 – P1,999.994 raffle entries
  P5,000 – P5,999.995 raffle entries
 3. Ang mga BanKO accountholders na mag-aavail ng loan ay makakatanggap ng text message mula sa BANKO/22656 bilang notification ng kanilang raffle entry o entries sa bawat successful o qualified na availment:

  “Salamat sa pag-avail ng PuhunanKO! Ikaw ay nakakuha ng raffle entry no <0001> para sa PuhunanKO Pasko Panalo Promo. Patuloy na gamitin ang iyong credit line para sa chance na manalo ng cash prize. Promo period: December 10, 2014 – January 15, 2015. Per DTI permit no. XXXX series of 2014.”

 4. Magkakaroon ng grand raffle draw sa January 19, 2015. Ang mga premyong mapapanalunan ay ang mga sumusunod:

  5 winners of P20,000 each
  1 winner of P50,000

 5. Mga BanKO accounts lamang na may successful availments sa loob ng promo period mula sa PuhunanKO ang maaaring manalo sa draw.

 6. Ang mga BanKO accountholders ay maaari lamang manalo ng isang beses. Kung ang isang pangalan ay nabunot ng higit sa isang beses, ang premyo na may mas mataas na halaga ang mapapanalunan.

 7. Ang 20% tax, kung applicable, ay sasagutin ng BPI Globe BanKO.

 8. Ang mga mananalo ay tatawagan at padadalhan ng registered mail base sa mga detalyeng ibinigay ng BanKO account holders na nakatala sa BPI Globe BanKO records.

 9. Pagkatapos ma-verify ang winning BanKO accountholder, matatanggap nila ang kanilang premyo sa pamamagitan ng kanilang BanKO account within five (5) banking days.

 10. Ang mga mananalo ay pahihintulutan ang BPI Globe BanKO na ilathala ang kanilang pangalan, litrato at anumang impormasyon sa kahit anong paraan.

 11. Ang mga empleyado ng BPI Globe BanKO at mga accredited service providers pati ang mga kamag-anak nito hanggang second degree of consanguinity o affinity ay hindi maaaring sumali sa promo.

Sorry, comments are closed for this post.