Paghahanda sa Nalalapit na Pasukan ng mga Bata

Paghahanda sa Nalalapit na Pasukan ng mga Bata

Patapos na ang summer vacation at magbabalik eskwela na naman ang mga bata. Importante sa mga magulang ang maging handa sa mga gastusin sa darating na pasukan.

Narito ang ilang back-to-school tips na pwedeng makatulong sa inyo, mga Ka-BanKO.

Back-to-School Budget

Mas magandang mag- set ng budget para sa tuition fee at mga gamit sa eskwela habang maaga.  Mas mapaghahandaan at makakapag-plano ka kapag maaga pa lang ay alam mo na kung magkano ang kakailanganin mo.

Ugaliin ding tingnan ang mga naging expenses sa nakaraang taon upang matukoy kung saan napunta ang iyong budget. Sa pamamagitan nito, maaari mong pag-aralan kung saan ka makakatipid sa mga susunod mong gastusin.

School Supplies

Kasama ang iyong anak, gumawa ng listahan ng mga kakailanganing school supplies. Sa mga items na maililista, maaaring piliin kung ano ang mga bagay na pwede pang magamit ngayong pasukan na naitabi mo noong nakaraang school year. Sa paraang ito, mababawasan ang dapat mong bilhing gamit pang-eskwela.

Mas makakamura kung bultuhan ang pamimili.  Kung may mga kaibigan kang may mga anak na estudyante, makakatulong kung sama-sama kayo mamili para sa “wholesale rate”.   

Budget Baon at Meal Plans

Isama na din sa back-to-school budget ang magiging pang araw-araw na baon. Para makasiguro sa ibibigay na allowance, kausapin ang mga bata at magtanong-tanong na din sa school kung ano ang price range ng mga pagkain sa canteen.
Importanteng makausap at maipaliwanag sa iyong anak ang halaga ng allowance na ibibigay mo. Turuan siya kung paano at kung para saan dapat gastusin ang perang hahawakan niya.

Sa pamamagitan ng pagiging handa at planado, gawing less hassle ang nalalapit na pasukan ng mga bata. Para sa mas maraming financial tips at suggestions, i-like at i-follow kami sa Facebook o pumunta sa official BanKO website.

Sorry, comments are closed for this post.