SendMoneyNasaan ka man, ano mang oras,
pwede mag padala ng pera sa account nino manPwede mag padala sa PondoKo Savings o sa ibang bank account or wallet.

Convenient. Gamit ang cellphone, pwede magpadala nasaan ka man, ano mang oras.

Mabilis. Agad itong matatanggap ng pinadalhan mo

Affordable. Libre magpadala sa sino mang may PondoKo account gamit ang QR code. Kung ang account ng padadalhan ng pera ay sa ibang bangko o wallet, may fixed fee na ₱25 kada padala maximum of ₱50,000 kada arawDownload the BanKo Mobile App to open an account now.
Para sa Android : Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banko.cm&hl=en_US&gl=US
Para sa iPhone : App Store
https://apps.apple.com/ph/app/bpi-banko-mobile-app/id1401097498