BuyLoadLoad to all networks anytime, anywhereConvenient. Di na kailangang pumunta sa loading stations. Basta may balanse ang iyong PondoKo Savings or TODO Savings, pwedeng mag load gamit ang cellphone

Walang transaction fee. Libre mag Buy Load kaya may Extra Savings!Download the BanKo Mobile App to open an account now.
Para sa Android : Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banko.cm&hl=en_US&gl=US
Para sa iPhone : App Store
https://apps.apple.com/ph/app/bpi-banko-mobile-app/id1401097498