Para Saan ang Insurance?

Para Saan ang Insurance

Part ng buhay ang risks. Sa araw araw na pagbiyahe lang para makapasok sa trabaho ay marami na ang pwedeng mangyari. Sa isang saglit, maaaring mawala lahat ng iyong pinagpaguran o mga investments. Kaya importante ang Insurance.

Isang risk management tool, ang primary objective ng insurance ay ang ihanda ka at ang dependents mo sa anumang sakuna at biglaang pangangailangan. Ang priority areas of concern pagdating sa insurance ay life, health, finances at possessions.
Halimbawang ikaw ang breadwinner sa pamilya. In the event na may mangyaring hindi maganda sa’yo, Sinisiguro ng Life Insurance na hindi mawawala ang iyong financial support sa declared dependents mo. Makakaasa kang secured ang future ng pamilya kapag may life insurance ka.
Ang Property Insurance naman ay para sa proteksyon ng iyong mga ari-arian laban sa damages na dulot ng mga acts of God na events tulad ng lindol. Pasok din dito ang damages na dala ng krimen tulad ng pagnanakaw. Sa ilalim ng property insurance ay may iba’t ibang klase pa ng insurance tulad ng flood insurance, fire insurance, home insurance, atbp.
Sagot ka naman ng Health Insurance pagdating sa mga gastusin sa ospital o anumang may kinalaman sa kalusugan. Ang mga health care plan ay maa-avail via health insurance companies tulad ng Medicare at PhilHealth. Kadalasan, para sa employees, kasama na ang health insurance sa company benefits.
Bottomline: ang Insurance ay para sa financial security mo. Sa panahon ngayon, hindi ba mas maganda ang laging handa at sigurado? Mag-apply at idamay na din ang buong pamilya. Ginawang mas abot-kaya, hatid ng BanKO ang iba’t-ibang insurance plans para sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay.

  • Basic Protect plan (P50.00 premium)
  • Flood Protect (P75.00 premium)
  • Fire Protect (P100.00 premium)
  • Medical Protect (P75.00 premium)
  • Health Protect (P150.00 premium)
Read more on BanKO insurance o padalhan kami ng message via Facebook o sa aming Contact Us page.

Sorry, comments are closed for this post.