Why You Should Start Your Own Business

Article-Image-Start-Business

Sa kabila ng kalagayan ng ekonomiya, patuloy pa rin ang pagdami ng mga tinatayong negosyo kada taon. Ano kaya ang dahilan kung bakit dumarami ang pumipiling magtayo ng negosyo kahit na malaki ang risk nito?

Mas madali kung iisipin na maging empleyado at sumahod, pero maraming business owners ang magsasabi na isang rewarding experience ang pagtatayo ng sariling negosyo. Ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit mainam na mag-start ng iyong business:

1. Ikaw ang may kontrol.
Kapag ikaw ang may-ari ng iyong negosyo, you are your own boss. Bilang business owner, ikaw ay may abilidad na i-direct ang kultura ng iyong negosyo.

2. Mahahanap mo ang iyong sariling “work/life balance”. Kung magtatrabaho ka bilang empleyado, maaaring na-experience mo ang tinatawag na burn out. Minsan, wala ka nang panahon para sa iyong sarili.

Isang benefit ng pagiging business owner ay ang pagiging flexible ng setting nito. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong schedule, allowing you to give priority sa mga importanteng bagay tulad ng panahon para sa pamilya.

3. May choice ka sa katrabaho mo.

Sa opisina, bihira ang pagkakataon na mapili mo ang katrabaho mo. Pero sa sarili mong negosyo, may say ka sa mga tao na makakatrabaho mo. Piliin ang mga tao na hindi lang maabilidad, kundi nagbibigay din ng confidence at positive vibes para paghusayan ang pagtatrabaho.

4. Challenge para sa sarili.

May mga tao na kuntento na lang sa routine, sa paggawa ng paulit-ulit na tasks araw-araw. Bilang business owner, bawat araw ay isang opportunity para i-challenge ang sarili mo para matuto at dumiskarte.

5. You can follow your passion.

Maraming entrepreneur ang nagsasabi na parang hindi mabigat na trabaho ang pagpapatakbo ng negosyo dahil nag e-enjoy sila sa ginagawa nila. Kung magu-ukol na na rin lang ng madaming panahon sa isang bagay, bakit hindi ito ang gawin mong passion?

Sorry, comments are closed for this post.