6 Money Management Tips para sa Self-employed

6-Money-Management-Tips-Para-sa-Self-employed

Sa kabila ng maraming positibong aspeto ng pagiging self-employed ay ang hamon sa pag-manage ng finances. Mahirap mag-budget kapag hindi pare-parehas ang kita kada buwan. Iba pang usapin ang tungkol sa taxes.

‘Wag ka dapat mangamba, Ka-BanKO. Normal lang ito lalo na kapag nagsisimula palang sa business. Para tulungan ka sa pamamahala ng kita, gastos at ang overall finances ng iyong negosyo, heto ang ilang payo mula sa BanKO.

  1. Bumuo ng Budget Plan

   Sentro sa kahit anong desisyon mo sa iyong negosyo ang budget plan. Ito ang magsasabi kung kailangan mo pang mag-ipon, kung pwede ka pang gumawa ng ibang investments, o kung pwede mo nang palakihin ang negosyo mo.

   Pagdating sa pag-tantiya ng income at mga expenses, gawing habit na i-underestimate ang income at i-overestimate ang expenses.

  2. Paswelduhan ang Sarili

   Kahit pa sa’yo ang negosyong pinapatakbo, isipin na hindi lahat ng kita nito ay sa’yo. Ito ang magiging pangunahing source of income mo, at source na din ng pambayad sa lahat ng gastusing pang-personal at pang-negosyo.

   Sa budget plan mo ilatag ang costing para sa basic needs tulad ng pagkain, housing at utilities. Ang estimated cost nito ang isa sa magiging batayan kung kulang o sobra ang kinikita ng iyong negosyo.

  3. Magtabi para sa Taxes

   Isa sa mga kadalasang nalilimutan kapag nag-aayos ng finances ng sariling negosyo ay ang pagtatabi para sa taxes. Sunod sa mga basic needs, ang taxes ay dapat tinututukan at binabayaran kada 3 buwan. Kung hindi ay maaaring magpatong-patong ang interest at penalties, at maging malaking problema pa ito sa pag-asenso ng iyong negosyo.

   Para sa kung magkano ang dapat na itinatabi para sa taxes, nasa 30-40% ng iyong kita ang sinasabing safe.

  4. Maglaan din para sa Emergency Fund

   Sa pangalan pa lang, maiintindihan na kung bakit importante ang pagkakaroon ng emergency fund. Hindi sa lahat ng panahon ay maayos o sapat ang kita ng business mo. Habang hindi pa dumadating ang panahon na ‘yun, mabuti na ang paghandaan ito.

   Iba pa sa personal savings, dapat ay kayang sagutin ng emergency fund ang iyong basic needs ng 3-6 na buwan.

  5. Magplano para sa Retirement

   Isa pang mahalagang pagpuntahan ng bahagi ng iyong kita ay ang retirement savings. Mapa-bata, matanda, may trabaho o self-employed, hindi dapat nawawala sa pinag-iipunan ang retirement.

   Ang porsyento para sa retirement savings ay karaniwang maliit kumpara sa basic needs, taxes, at emergency fund, Depende sa future lifestyle na nakikita mo para sa iyong sarili

  6. Gawing Porsyento ang Paghahati ng Kita

   Dahil hindi pare-pareho ang kita kada buwan, mas mabuting hatiin ang kita by percentage. Malaki man o maliit ang kita kada buwan, siguraduhing may 30% para sa personal needs, 30% para sa taxes, 20% para sa emergency fund, 10% para sa retirement, at 10% para sa ibang expenses.

Para sa mas maraming financial tips at suggestions mula sa BanKO, i-like at i-follow kami sa Facebook o pumunta sa aming official website.

Leave a reply